top of page

Buracie demolačné práce

Pri demolačných a búracích prácach používame ako strojové tak aj ručné vybavenie. Akékoľvek demolácie vykonávame s ohľadom na ochranu životného prostredia vrátane ekologickej likvidácie vzniknutého a nebezpečného odpadu. Po ukončení strojového búrania terén urovnéme, zhutníme a pripravíme k budúcej výstavbe, prípadne ho i zatrávnime.

Pri ručnom búraní postupujeme s ohľadom na ďalší harmonogram prác.

BÚRANIE A DEMOLÁCIE

Zameriavame sa na menšie búracie a demolačné práce.

Búracie práce pri rekonštrukciách a opravách občianskych a priemyselných objektov.

Zabezpečujeme búranie rôznych záhradných objektov, chát, altánkov, prístreškov, latrín, búd, dielni, kôlni, stodol, skladov, hangárov a ďalších jednopodlažných budov. Búranie spevnených plôch a rôznych konštrukcií s použitím pásových strojov.

ODPAD BEZPEČNE ZLIKVIDUJEME

Samozrejmosťou je odvoz vzniknutého odpadu a jeho ekologická likvidácia podľa platnej legislatívy v miestach na to určených.

Cenník búracích prác je individuálny a stanovuje sa na základe obhliadky predmetných priestorov konkrétnej zákazky.

bottom of page