top of page

Sťahovanie

Sme tím fyzicky zdatných profesionálov a poradíme si s akoukoľvek prekážkou. K naším službám, rovnako aj k zákazníkom pristupujeme s vášňou, čo sa odráža aj v úrovni servisu, ktorý poskytujeme. Kladieme dôraz na zdravie a bezpečnosť pri práci.

SŤAHUJEME

BYTY

DOMY

CHATY

KANCELÁRIE

SKLADY

ARCHÍVY

ŤAŽKÉ BREMENÁ

TECHNOLÓGIE, STROJE

A VEĽA INÉHO

Aj na veľké vzdialenosti

Počet kilometrov pre nás nie je žiadny problém

VYPRATÁVANIE

DOMY

PIVNICE

PODKROVIA

KOMERČNÉ PRIESTORY

POVALY, SKLADY

CHALUPY

HANGÁRE

SVETLÍKY

POZEMKY

DVORY - ČISTENIE

OREZ PORASTU

ZÁHRADY

Akékoľvek demolácie vykonávame s ohľadom na ochranu životného prostredia vrátane ekologickej likvidácie vzniknutého a nebezpečného odpadu. Po ukončení strojového búrania terén urovnéme, zhutníme a pripravíme k budúcej výstavbe, prípadne ho i zatrávnime.

BEZPEČNE ODVEZIEME

V rámci vypratávania realizujeme odvoz odpadov a je neodmysliteľnou súčasťou nášho portfólia

Drevo - Odvoz starého nábytku, palivové drevo

Spotrebiče - Chladničky, pračky, bojlery, mrazničky, drobné vyradené spotrebiče, elektroodpad, akumulátory a akékoľvek nepotrebné veci.

Sklo, pneumatiky, papier, bio odpad zo záhrad, plasty, kovy, farby laky, textil a veľa iného.

bottom of page